اعلان قرارداد 8 قلم اجناس کمک های اولیه صحی جمعیت هلال احمر افغانی!

Website_admin
اعلان قرارداد 8 قلم اجناس کمک های اولیه صحی جمعیت هلال احمر افغانی!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی به تعداد (8) قلم اجناس کمک های اولیه صحی ریاست محترم خدمات صحی را مطابق نمونه و مشخصات ارایه شده تهیه و خریداری نماید.

از شرکت های تجارتی که فعالیت ادویه فروشی را داشته باشند، درخواست های خویش را به ریاست لوژستیک جمعیت هلال احمر افغانی" واقع افشار سیلو سپرده، آفر را اخذ و شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند و خودشان بعد از نشر اعلان الی مدت چهارده روز مراجعه نموده و پول حق الشتراک مبلغ(1000) افغانی نقداٌ اخذ میگردد.