سکرترمسئول مجله

arcs_website_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۱۳:۱۸
سکرترمسئول مجله

Publish Date

Closing Date

Location

ریاست اطلاعات و نشرات سره میاشت کابل

وزارت/ اداره:                        جمعیت هلال احمر افغانی

عنوان وظیفه:                        سکرترمسئول مجله

موقعیت :                             ریاست اطلاعات و نشرات  سره میاشت کابل

بست :                                چهارم       

تعداد بست :                          یک   بست

گزارشدهی به :                      رئیس اطلاعات و نشرات

گزارش گیر از:                       ندارد

 

 1. هدف بست : کنترول و نظارت از تمام مضامین چاپی(اخبار و مجله)

 

 1. مسئولیت های وظیفوی:
 • ترتیب وتنظیم پلانهای کاری و ارائه گزارش از اجراآت انجام شده بطور ماهوار،ربعواروسالانه به رئیس بخش.
 • همکاری در جمع آوری اخبار ، مضامین وغیره مطالب از داخل و خارج از جمعیت جهت چاپ در مجله و اخبار.
 • همکاری در تمام امور مجله و ارائه گزارش به مدیر مسئول بخش مربوطه.
 • توجه جدی به همکاری مدیر مسئول در اشتباهات کتبی مجله و اخبار.
 • تسلیم دهی مجله به مدیر مطبعه غرض توزیع .
 • تهیه مطالب جدید و دلچسپ از سایر رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطابق اهداف جمعیت.
 • مراقبت از امور چاپ مجله و تصحیح عکس های نمایشی مجله و اخبار و تهیه مصاحبه برای مجله.
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قانون ،مقررات واهداف وپالیسی اداره سپرده می شود.
 1. شرائط:
 1. مفتضیات حد اقل برای این بست در قانون جمعیت هلال احمر افغانی و طرزالعمل منابع بشری ، ذکر گردیده است .
 • داشتن سند فراغت حدل اقل فوق بکلوریا در یکی از رشته های ژورنالیزم ، ادبیات و دیگه بخش های مرتبط و به درجات عالی تحصیلات ارجحیت داده میشود    .
 • تجارب لازمه مرتبط به وظیفه    .
 • آگهای کافی از قوانین و سیستم اداری کشور و اداره مربوطه  .
 • رعایت کردن و پابند بودن به قواعد مبتنی به جمعیت هلال احمر افغانی   .
 • قدرت تکلم و مفاهمه به لسان های رسمی کشور و لسان انگلیسی   .
 • داشتن رویه خوب و برخورد نیک با کارمندان .
 • اشخاص واجد شرایط میتوانند اسناد تحصیلی ، سند تجربه کاری و کاپی تذکره خویش را از تاریخ 3/3/1400 الی 13/3/1400 در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات به زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت تسلیم نمایند  .
 • همچنان کاندیدان محترم میتوانند فورم استخدام را در مرکز از آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات از زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت بدست بیاورند .
 • در صورت ضرورت به شماره ذیل به تماس شوید
 • 0728900111

Related VacanciesShow all

Back to vacancies