Announcements menu

AnnouncementsShow all

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۹:۳۲
Background image

اعلان قرارداد 8 قلم اجناس کمک های اولیه صحی جمعیت هلال احمر افغانی!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی به تعداد (8) قلم اجناس کمک های اولیه صحی ریاست محترم خدمات صحی را مطابق نمونه و مشخصات ارایه شده تهیه و خریداری نماید.

از شرکت های تجارتی که فعالیت ادویه فروشی را داشته باشند، درخواست های خویش را به ریاست لوژستیک جمعیت هلال احمر افغانی" واقع افشار سیلو سپرده، آفر را اخذ و شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند و خودشان بعد از نشر اعلان الی مدت چهارده روز مراجعه نموده و . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۱:۵۶
Background image

اعلان قرارداد توزیع پول نقد در 34 ولایت برای مستحقین!

جمعیت هلال احمر افغانی میخواهد توزیع پول نقد را در 34 ولایت برای مستحقین از طریق داوطلبی قرارداد نماید.

از آنعده شرکت های مخابراتی که در قسمت فعالیت می نمایند، در خواست های خویش را . . .

ClosedShow all

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۹:۳۲

اعلان قرارداد 8 قلم اجناس کمک های اولیه صحی جمعیت هلال احمر افغانی!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی به تعداد (8) قلم اجناس کمک های اولیه صحی ریاست محترم خدمات صحی را مطابق نمونه و مشخصات ارایه شده تهیه و خریداری نماید.

از شرکت های تجارتی که فعالیت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۱:۵۶

اعلان قرارداد توزیع پول نقد در 34 ولایت برای مستحقین!

جمعیت هلال احمر افغانی میخواهد توزیع پول نقد را در 34 ولایت برای مستحقین از طریق داوطلبی قرارداد نماید.

از آنعده شرکت های مخابراتی که در قسمت فعالیت می نمایند، در خواست های خویش را . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۱:۵۵

اعلان قرارداد (6) قلم مواد غیرغذایی ریاست محترم حوادث!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی به تعداد (6) قلم مواد غیرغذایی را مطابق شرطنامه و مشخصات ارایه شده ریاست محترم حوادث تهیه و خریداری نماید.

از شرکت های تجارتی و لوژستیکی که در قسمت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۱:۴۹

اعلان به کرایه دادن (768) متر مربع زمین و به مساحت تعمیر آن یک منزل (196.65) متر مربع" دفتر مرکزی برای بار دوم!

جمعیت هلال احمر افغانی در نظر دارد موازی (768) متر مربع زمین و به مساحت تعمیر آن یک منزل (196.65) متر مربع دفتر مرکزی را برای بار دوم به مدت سه سال از طریق مذایده به کرایه ماهوار می دهد . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۱:۴۲

اعلان قرارداد (7) قلم مواد غذایی ریاست محترم حوادث!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی به تعداد (7) قلم مواد غذایی را مطابق شرطنامه، مشخصات و نمونه ارایه شده ریاست محترم حوادث تهیه و خریداری نماید.

از شرکت های تجارتی و لوژستیکی که در قسمت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ - ۱۳:۱۶

اعلان قرارداد اعمار اطاق پذیرش در دفتری مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی برای پروژه اعمار اطاق پذیرش در دفتر مرکزی مطابق نقشه برآورده شده و طرزالعمل ساختمانی ریاست محترم املاک و تعمیرات که ضرورت جدی میباشد اطاق پذیرش اعمار . . .