خدمات صحي

خدمات صحی

خدمات صحی

بخش خدمات صحی جمعیت هلال احمر افغانی تلاش  می ورزد تا جهت بهبود صحت برای مردم آسیب پذیر خدمات صحی را ارایه و آلام و مصایب بشری را از این ناحیه کاهش دهد.