از جانب هلال احمر افغانی در مناطق زلزله زده ولایات خوست و پکتیکا علاوه بر کمک های نقدی از گدام های دفتر مرکزی هلال احمر افغانی مواد غذایی و غیرغذایی کمک ارسال گردید!

Website_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲ - ۷:۴۰
از جانب هلال احمر افغانی در مناطق زلزله زده ولایات خوست و پکتیکا علاوه بر کمک های نقدی از گدام های دفتر مرکزی هلال احمر افغانی در ۱۵ موتر مقدار ۴۰۰۰ تخته کمپل، ۸۰۰ باب خیمه، ۸۰۰ سیت آشپزخانه، ۸۰۰ تخته ترپال، ۱۶۰۰ عدد بوشکه آب، صد ها تخته توشک، بالشت ها، لحاف و مواد غذایی کمک ارسال گردید

از جانب هلال احمر افغانی در مناطق زلزله زده ولایات خوست و پکتیکا علاوه بر کمک های نقدی از گدام های دفتر مرکزی هلال احمر افغانی در ۱۵ موتر مقدار ۴۰۰۰ تخته کمپل، ۸۰۰ باب خیمه، ۸۰۰ سیت آشپزخانه، ۸۰۰ تخته ترپال، ۱۶۰۰ عدد بوشکه آب، صد ها تخته توشک، بالشت ها، لحاف و مواد غذایی کمک ارسال گردید. در مناطق مذکور به تعداد ۵۴۰ باب خیمه دیگر نیز در حال ارسال می باشدعلاوه بر این مساعدت ها، از دیگر نماینده گی های هلال احمر افغانی مقدار ۸۰۰ باب خیمه، ۴۰۰۰ تخته ترپال، ۸۰۰ سیت آشپزخانه، ادویه، صد ها بوشکه آب و مقداری زیادی مواد به مناطق مذکور زلزله زده ارسال شده است.

علاوه از اعزام تعدادی زیادی امبولانس ها در ساحه از نماینده گی های لوګر، خوست، پکتیکا و پکتیا برای انتقال اجساد و زخمیان، یک تعدادی وسایط دیگر نیز ارسال شده تا در انتقال زخمیان به شفاخانه ها و شهداء به خانه های شان کمک نماید.

در ولایات متذکره تمام کارمندان، پرستاران و رضاکاران دست به کار شده و لحظه به لحظه تلاش می ورزند تا از آسیب دیده گان زلزله دستگیری همه جانبه نمایند.

علاوه بر این بعد از نشست اضطراری محترم ملا نورالدین ترابی معاون هلال احمر افغانی با نماینده گان هلال احمر ترکیه و فدراسیون بین المللی، ایشان نیز کمک های مواد غذایی و غیر غذایی را به ساحه ارسال نموده اند.

 

از جانب هلال احمر افغانی در مناطق زلزله زده ولایات خوست و پکتیکا علاوه بر کمک های نقدی از گدام های دفتر مرکزی هلال احمر افغانی در ۱۵ موتر مقدار ۴۰۰۰ تخته کمپل، ۸۰۰ باب خیمه، ۸۰۰ سیت آشپزخانه، ۸۰۰ تخته ترپال، ۱۶۰۰ عدد بوشکه آب، صد ها تخته توشک، بالشت ها، لحاف و مواد غذایی کمک ارسال گردید

 

از جانب هلال احمر افغانی در مناطق زلزله زده ولایات خوست و پکتیکا علاوه بر کمک های نقدی از گدام های دفتر مرکزی هلال احمر افغانی در ۱۵ موتر مقدار ۴۰۰۰ تخته کمپل، ۸۰۰ باب خیمه، ۸۰۰ سیت آشپزخانه، ۸۰۰ تخته ترپال، ۱۶۰۰ عدد بوشکه آب، صد ها تخته توشک، بالشت ها، لحاف و مواد غذایی کمک ارسال گردید

 

از جانب هلال احمر افغانی در مناطق زلزله زده ولایات خوست و پکتیکا علاوه بر کمک های نقدی از گدام های دفتر مرکزی هلال احمر افغانی در ۱۵ موتر مقدار ۴۰۰۰ تخته کمپل، ۸۰۰ باب خیمه، ۸۰۰ سیت آشپزخانه، ۸۰۰ تخته ترپال، ۱۶۰۰ عدد بوشکه آب، صد ها تخته توشک، بالشت ها، لحاف و مواد غذایی کمک ارسال گردید

 

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ - ۱۱:۳۴
Background image

بلخ:

از طرف جمعیت هلال احمر افغانی در مرکز ولایت بلخ در مناطق نو آباد بیاده، کشکک، منگلی، موی مبارک، نو آباد سرداران، نو آباد افملک، نوارد اوفملک، حضرت عثمان، خواجه سنگ لیس، ده رازی، ده قاضی. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۴/۷ - ۱۰:۴۷
Background image

ورکشاپ آموزشی پنچ روزه ریاست لوژستیک تدویریافت!

امروز شنبه مورخ 26 ذوالقعده الحرام ورکشاپ پنج روزه از طرف ریاست لوژستیک برای مدیران عمومی مالی و لوژستیک نماینده گی های جمعیت هلال احمر افغانی وکارمندان دفاتر مرکزی تدویر یافت که افتتاح. . .

شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ - ۱۴:۴۵
Background image

ورکشاپ آموزشی پنچ روزه ریاست لوژستیک تدویریافت!

امروز شنبه مورخ 26 ذوالقعده الحرام ورکشاپ پنج روزه از طرف ریاست لوژستیک برای مدیران عمومی مالی و لوژستیک نماینده گی های جمعیت هلال احمر افغانی وکارمندان دفاتر مرکزی تدویر یافت که افتتاح. . .

BACK TO NEWS