خانه سامان ریاست نشرات

arcs_website_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۱۳:۱۰
خانه سامان ریاست نشرات

Publish Date

Closing Date

Location

ریاست اطلاعات و نشرات سره میاشت کابل

وزارت/ اداره:                        جمعیت هلال احمر افغانی

عنوان وظیفه:                        خانه سامان ریاست نشرات

موقعیت :                             ریاست اطلاعات و نشرات  سره میاشت کابل

بست :                                هشتم        

تعداد بست :                          یک   بست

گزارشدهی به :                      مسئول بخش  

گزارش گیر از:                       ندارد

 

 1. هدف بست : حفظ و مراقبت از اجناس، وسايل و سائر ملحقات شعبه مر بوط .

 

 1. مسئولیت های وظیفوی:
 • حفظ و مراقبت از اجناس وسايل (ميز ،چوكي ،موبل و فرنيچر ،كمپيوتر ،تلويزيون ،پرنتر ، ماشين ،فوتوكاپي و سائراجناس شعبه مربوط)كه تمام اجناس فوق در جمع قيد ميباشد .
 • ا طاعت از اجراي اوامر امرين اعطا در مطابقت به قانون.
 • اجراي كارهاي متفرقه كه از طرف آمرين در بعضي اوقات هدايت داده ميشود.
 • انجام وظايف خدماتي طبق لايحه وظايف و پلان كار .
 • رعايت حفظ الصحه ومراقبت از تجهيزات بخش مربوط.
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسئولین به وی سپرده می شود.
 1. شرائط:
 1. مفتضیات حد اقل برای این بست در قانون جمعیت هلال احمر افغانی و طرزالعمل منابع بشری ، ذکر گردیده است .
 • رعایت کردن و پابند بودن به قواعد مبتنی به جمعیت هلال احمر افغانی  .
 • قدرت تکلم و مفاهمه به لسان های رسمی کشور .
 • داشتن رویه خوب و برخورد نیک با کارمندان.
 • اطاعت از اوامر .
 • پابند بودن به وظیفه .
 • حفظ اسرار اداره .

 

 

 

 

 

 • کاندیدان محترم میتوانند  درخواست های خویش را از تاریخ 3/3/1400 الی 13/3/1400 در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات به زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت تسلیم نمایند  .
 • همچنان کاندیدان محترم میتوانند فورم استخدام را در مرکز از آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات از زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت بدست بیاورند .
 • در صورت ضرورت به شماره ذیل به تماس شوید
 • 0728900111

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies