امربر ریاست نشرات و اطلاعات

arcs_website_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۱۳:۱۵
امربر ریاست نشرات و اطلاعات

Publish Date

Closing Date

Location

ریاست اطلاعات و نشرات سره میاشت کابل

وزارت/ اداره:                        جمعیت هلال احمر افغانی

عنوان وظیفه:                        امربر ریاست نشرات و اطلاعات

موقعیت :                             ریاست اطلاعات و نشرات  سره میاشت کابل

بست :                                هفتم         

تعداد بست :                          یک   بست

گزارشدهی به :                      مسئول بخش  

گزارش گیر از:                       ندارد

 

 1. هدف بست : رعایت حفظ الصحه جهت صفائی ساحه کاری  .

 

 1. مسئولیت های وظیفوی:
 • پاک کاری دفاترمربوط  ، میز ها ،  چوکی ها  ، دهلیز ها قبل ازرسمیات .
 • بردن مکاتیب به دفاترکه ازطرف کارمندان بخش برایش سپرده میشود .
 • پاک کاری تشناب ها بروزهای معینه آن که به وی سپرده شده  .
 • اطاعت ازاوامرآمرین وکارمندان جمعیت هلال احمرافغانی .
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسئولین اداره به وی سپرده میشود.
 1. شرائط:
 1. مفتضیات حد اقل برای این بست در قانون جمعیت هلال احمر افغانی و طرزالعمل منابع بشری ، ذکر گردیده است .
 • آگهای کافی از قوانین و سیستم اداری کشور و اداره مربوطه  .
 • رعایت کردن و پابند بودن به قواعد مبتنی به جمعیت هلال احمر افغانی  .
 • قدرت تکلم و مفاهمه به لسان های رسمی کشور .
 • داشتن رویه خوب و برخورد نیک با کارمندان و شاگردان  .
 • حفظ اسرار اداره .
 • پابند بودن به حاضری و وظیفه .
 • اطاعت از اوامر .

 

 

 

 

 

 • کاندیدان محترم میتوانند  درخواست های خویش را از تاریخ 3/3/1400 الی 13/3/1400 در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات به زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت تسلیم نمایند  .
 • همچنان کاندیدان محترم میتوانند فورم استخدام را در مرکز از آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات از زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت بدست بیاورند .
 • در صورت ضرورت به شماره ذیل به تماس شوید
 • 0728900111

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies