اطلاعیه!

Website_admin
قرار است جمعیت هلال احمر افغانی بتاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ بتعداد ۸ عراده وسایط غیر فعال و یک عراده موتر سایکل سه چرخ غیر فعال و بتعداد ۱۳۹۸ قلم اموال داغمه مازاد خویش مطابق قانون لیلام بشکل مذایده بفروش میرساند. از آنعده اشخاص حقیقی و حکمی و شرکت های که علاقمند خرید از طریق لیلام را دارد بتاریخ معینه بریاست لوژستکی و تدارکات جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو مراجعه نموده و پول تضمین %۱۵ فیصد قبل از شروع پروسه داوطلبی نقداً اخذ میگردد.

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی بتاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ بتعداد ۸ عراده وسایط غیر فعال و یک عراده موتر سایکل سه چرخ غیر فعال و بتعداد ۱۳۹۸ قلم اموال داغمه مازاد خویش مطابق قانون لیلام بشکل مذایده بفروش میرساند.

از آنعده اشخاص حقیقی و حکمی و شرکت های که علاقمند خرید از طریق لیلام را دارد بتاریخ معینه بریاست لوژستکی و تدارکات جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو مراجعه نموده و پول تضمین %۱۵ فیصد قبل از شروع پروسه داوطلبی نقداً اخذ میگردد.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۵۹
Background image

اطلاعیه!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی بتاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ بتعداد ۸ عراده وسایط غیر فعال و یک عراده موتر سایکل سه چرخ غیر فعال و بتعداد ۱۳۹۸ قلم اموال داغمه مازاد خویش مطابق قانون لیلام بشکل . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - ۱۹:۱۵
Background image

اطلاعیه!

قرار است حمعیت هلال احمر افغانی درمورد دیوار احاطوی واقع ساحه دفتر مرکزی دارالمجانین ریاست مرستون کابل مطابق نقشه و مشخصات به داوطلبی سپرده میشود.

از شرکت های ساختمانی که درقسمت فعالیت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ - ۱۹:۵۷
Background image

اطلاعیه!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی بکرایه دهی (۸۹۹۵.۹۰) متر زمین واقع ساحه دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی مطابق اسکیچ به مزایده سپرده میشود.

از شرکت های ساختمانی، تجارتی و لوژستیکی که . . .

Back to announcements