خبرتیا!

arcs_website_admin
قرار است جمعیت هلال احمر افغانی بتاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ بتعداد ۸ عراده وسایط غیر فعال و یک عراده موتر سایکل سه چرخ غیر فعال و بتعداد ۱۳۹۸ قلم اموال داغمه مازاد خویش مطابق قانون لیلام بشکل مذایده بفروش میرساند. از آنعده اشخاص حقیقی و حکمی و شرکت های که علاقمند خرید از طریق لیلام را دارد بتاریخ معینه بریاست لوژستکی و تدارکات جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو مراجعه نموده و پول تضمین %۱۵ فیصد قبل از شروع پروسه داوطلبی نقداً اخذ میگردد.

په پام کې ده افغاني سره میاشت د ۱۴۰۲ لمریز کال د وري (حمل) پر ۱۲مه ۸ عرادې له کاره لوېدلي موټر، یو درې ټیره موټرسایکل او ۱۳۹۸ قلمه داغمه توکي د لیلام له قانون سره سم د مزایدې په بڼه و پلوري.

ټول هغه حکمي او حقیقي وګړي او شرکتونه، چې د لیلام له لارې د پېرلو لېوالتیا لري؛ کولای شي په ذکر شوې نېټه د افغاني سرې میاشتې د لوژستیک او تدارکاتو ریاست ته مراجعه وکړي.

یادداښت: د تضمین پیسې( %۱۵) سلنه دي، چې د داوطلبۍ د بهیر له پیل وړاندې اخستل کېږي.

پته: افشار، سیلو د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر.