ترجمان انگلیسی

arcs_website_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۱۳:۲۱
ترجمان انگلیسی

Publish Date

Closing Date

Location

ریاست اطلاعات و نشرات سره میاشت کابل

وزارت/ اداره:                        جمعیت هلال احمر افغانی

عنوان وظیفه:                        ترجمان های انگلیسی به دری و پشتو

موقعیت :                             ریاست اطلاعات و نشرات  سره میاشت کابل

بست :                                سوم       

تعداد بست :                          یک   بست

گزارشدهی به :                      آمر اطلاعات و نشرات

گزارش گیر از:                       ندارد

 

 1. هدف بست : اطلاع رسانی موثر به زبان های دری و پشتو به مستفید شوندگان

 

 1. مسئولیت های وظیفوی:
 • ترتیب وتنظیم پلانهای کاری و ارائه گزارش از اجراآت انجام شده بطور ماهوار،ربعواروسالانه به آمر بخش.
 • ترجمه اخبار و گزارشات جریده و مجله.
 • ترجمه اسناد و گزارشات برای وب سایت
 • ترجمه شعارهای مناسبتی ، بروشور ها ، جنتری ، بنر ها و اطلاعات
 • ترجمه تقدیرنامه ها ، تحسین نامه ، و مقالات حسب ضرورت .
 • ترجمه سایر مواد چاپی ریاست نشرات و تبلیغات.
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قانون ،مقررات واهداف وپالیسی اداره سپرده می شود.
 1. شرائط:
 1. مفتضیات حد اقل برای این بست در قانون جمعیت هلال احمر افغانی و طرزالعمل منابع بشری ، ذکر گردیده است .
 • داشتن سند فراغت لیسانس در یکی از رشته های ژورنالیزم ، ادبیات و دیگه بخش های مرتبط و به درجات عالی تحصیلات ارجحیت داده میشود  .
 • تجربه کاری  حد اقل سه سال   .
 • آگهای کافی از قوانین و سیستم اداری کشور و اداره مربوطه  .
 • رعایت کردن و پابند بودن به قواعد مبتنی به جمعیت هلال احمر افغانی  .
 • قدرت تکلم و مفاهمه به لسان های رسمی کشور و لسان انگلیسی  .
 • داشتن رویه خوب و برخورد نیک با کارمندان و شاگردان  .
 • اشخاص واجد شرایط میتوانند اسناد تحصیلی ، سند تجربه کاری و کاپی تذکره خویش را از تاریخ 3/3/1400 الی 13/3/1400 در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات به زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت تسلیم نمایند  .
 • همچنان کاندیدان محترم میتوانند فورم استخدام را در مرکز از آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات از زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت بدست بیاورند .
 • در صورت ضرورت به شماره ذیل به تماس شوید
 • 0728900111

Related VacanciesShow all

Back to vacancies