اطلاعیه!

arcs_website_admin
قرار است جمعیت هلال احمر افغانی بکرایه دهی ۸۹۹۵ متر زمین واقع ساحه دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی مطابق اسکیچ به مزایده سپرده میشود. از شرکت های ساختمانی، تجارتی و لوژستیکی که در رابطه فعالیت داشته باشند جهت قرارداد درخواست های خویش را بریاست لوژستیک وتدارکات جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو سپرده، و خودشان بعد از نشر اعلان الی مدت ۱۴ روز مراجعه نموده و پول حق الشتراک مبلغ ۱۰۰۰ افغانی نقداً اخذ میگردد.

په پام کې ده افغاني سره میاشت مرکزي دفتر ته څېرمه (۸۹۹۵.۹۰) متره ځمکه له اسکېج سره سم داوطلبۍ ته وسپارې.
ټول هغه سوداګریز، ودانیز او لوژستیکي شرکتونه، چې په اړونده برخه کې فعالیت ترسره کوي؛  کولای شي د تړون په موخه خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې ریاست ته وسپاري او خپله د خبرتیا له خپرېدو وروسته تر ۱۴ ورځو مراجعه وکړي، د ګډون کولو د حق پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي، چې نغدې اخیسل کېږي.
پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر