اطلاعیه!

Website_admin
اطلاعیه

افغاني سره میاشت غواړي د شهرآراء په سیمه کې د افغاني سرې میاشتې ملکیت یوه دوه پوړه ودانۍ له شرط لیک سره سم د مزایدې له لارې د پینځه کلونو لپاره په میاشتنۍ کرایه ورکړي.
ټول هغه سوداګریز شرکتونه چې په دې برخه فعالیت ترسره کوي کولای شي د تړون په موخه خپل غوښتنلیکونه د افغاني سرې میاشتې د لوژیستیک او تدارکاتو ریاست ته وسپاري او خپله دې د اعلان له خپریدو ورسته تر ۱۴ ورځو مراجعه وکړي، د ګډون پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي چې نغدې اخیستل کېږي.

پته: کابل، افشارسیلو پینځمه ناحیه د افغاني سرې میاشتې ټولنې مرکزي دفتر.