مامور کلوپ جوانان و رضاکاران نماینده گی خوست

arcs_website_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۸:۴۹
مامور کلوپ جوانان و رضاکاران نماینده گی خوست

Publish Date

Closing Date

Location

نماینده گی خوست

وزارت/ اداره:                        جمعیت هلال احمر افغانی

عنوان وظیفه:                        مامور کلوپ جوانان و رضاکار

موقعیت :                             نماینده گی خوست

بست :                                قراردادی   

تعداد بست :                          یک بست

گزارشدهی به :                      مدیر کلوپ جوانان زون

گزارش گیر از:                       ندارد

 

 1.  هدف بست :
 • تلاش در جهت رشد و توسعه و نوآوری پروگرام .
 • پیگیری امور محوله از جانب مدیریت عمومی جوانان رضاکار مرکزی .

 

 1. مسئولیت های وظیفوی:

 

 • ترتیب پلان کاری  .
 • جلب و جذب جوانان و رضاکاران از مکاتیب  .
 • توسعه و ارتقای دانش جوانان در عرصه های علمی فرهنگی ورزشی با امکانات دست داشته  .
 • انتخاب جوانان رضاکار فعال و باتجربه لایق جهت رهنمایی دیگران   .
 • تشویق جوانان رضاکار در عرصه های فعالیت های رضاکارانه  .
 • انتخاب استادان رضاکار فعال جهت رهنمایی جوانان منحیث همکار نزدیک   .
 • همکاری مستقیم و نظارت در بالای پروگرام کلوپ جوانان به کمک مدیریت عمومی و رئیس نماینده گی مربوطه  .
 • تهیه لست های آماده دقیق جوانان رضاکار اشتراک کننده و استفاده کننده گان کلوپ جوانان .
 • اجرای امور محوله از جانب بخش مربوطه  .
 • ارایه گزارش کاری به مدیریت عمومی جوانان  .

 

 1. شرائط:
 1. مفتضیات حد اقل برای این بست در قانون جمعیت هلال احمر افغانی و طرزالعمل منابع بشری ، ذکر گردیده است .
 • حد اقل درجه تحصیل بکلوریا و بالاتراز آن  ارجحیت داده میشود .
 • تجارب لازمه مرتبط به وظیفه .  
 • مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت و غیره .

 

 

 • واجدین شرایط اسناد تحصیلی و cv خویش را به زبان دری یا پشتو از تاریخ (25) جوزا  1400 الی تاریخ   5/ 4/ 1400 در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری و یا در ولایات به ریاست زون ها و یا نماینده گی هلال احمر خوست  تسلیم بدارند .
 1. کاندیدان محترم میتواند فورم درخواستی را در مرکز از آمریت استخدام ریاست منابع بشری و یا در ولایات از ریاست ها زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت بدست بیاورند .

Related VacanciesShow all

Back to vacancies