اطلاعیه!

arcs_website_admin
اطلاعیه!

قرار است جمعیت هلال احمر در مورد تهیه و تدارک (۳۰) قلم مواد اعاشوی ضرورت مریضان روانی قلعه اناثیه ریاست خدمات صحی مطابق نمونه به داوطلبی سپرده میشود.

از شرکتهای تجارتی و لوژستیکی که در این مورد فعالیت داشته باشد جهت اخذ شرطنامه و افر درخواست های خویش را به ریاست لوژستیک و تدارکات جمعیت هال احمر افغانی واقع افشار سیلو سپرده، و خود شان بعد از نشر اعلان الی مدت ۱۴ روز مراجعه نموده و پول حق الاشتراک مبلغ ۱۰۰۰ افغانی نقدا اخذ میګردد