قابله صحت باروری نماینده گی بادغیس

arcs_website_admin
Sun, Jun 20 2021 11:02 AM
قابله صحت باروری نماینده گی بادغیس

Publish Date

Closing Date

Location

نماینده گی بادغیس

وزارت/ اداره:                        جمعیت هلال احمر افغانی

عنوان وظیفه:                        قابله صحت باروری   

موقعیت :                             نماینده گی بادغیس     

بست :                                قراردادی      

تعداد بست :                          یک   بست

گزارشدهی به :                      آمرتیم سیار صحی       

گزارش گیر از:                       ندارد

 

 1. هدف بست :عرضه خدمات صحی باروری در واقعات عاجل و نورمال .
 1. مسئولیت های وظیفوی:

 

 • ساختن پلان کار    .
 • عرضه خدمات صحی باروری واقعات عاجل در ساحاه تحت پوشش تیم    .
 • رجعت دهی مریضان بخش ولادی و نسایی در صورت به قدمه بالاتر    .
 • اجرا نمودن خدمات و مراقبت از مریضان قبل و بعد از ولادت و تنظیم امور خانواده گی (فامیلی فلاننگ )   .
 • توزیع کیت های صحت باروری در حالات عاجل و نورمال   .
 • ثبت واقعات جدید ، دوباره و رجعت داده شده    .
 • شرکت در ورکشاپ های مربوطه به بخش صحت باروری بخصوص بسته اساسی خدمات صحی باروری (MISP )    .
 • اجرای امور محوله به وجه احسن    .
 • رعایت اصول هفت گانه جمعیت هلال احمر افغانی   .
 • حفظ اسرار اداره .
 1. شرائط:
 1. مفتضیات حد اقل برای این بست در قانون جمعیت هلال احمر افغانی و طرزالعمل منابع بشری ، ذکر گردیده است .
 • داشتن سند فراغت قابلگی و به لیسانس ارجحیت داده میشود .
 • تجارب لازمه در بخش مربوطه بیشتر از دو سال .
 • آگهای کافی از قوانین و سیستم اداری وزارت صحت کشور و اداره مربوطه  .
 • رعایت کردن و پابند بودن به قواعد صحی مبتنی به وزارت صحت عامه و جمعیت هلال احمر افغانی   .
 • قدرت تکلم و مفاهمه به لسان های رسمی کشور و لسان های محلی  .
 • داشتن رویه خوب و برخورد نیک با کارمندان تیم و مراجعین .

 

 

 

 

 • واجدین شرایط میتواند اسناد تحصیلی ، تائید سند تجربه کاری و یا خلص سوانح خویش را از تاریخ 25/3/1400 الی 5/4/1400 در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات به دفاتر ساحوی یا نماینده گی های این جمعیت مراجعه نموده فورم در خواستی اخذ بدارند  .
 • برای معلومات بیشتر میتوانید با شماره های ذیل به تماس شوید  :

/0728900695